Dagprijzen

 

Normale Systeem

Halve dag (- 5 u)

Halve dag (+ 5 u)

28€

20€

22€

 

  Meerlingentarief (is enkel voor 1 kind van de twee)

 

  Meerlingentarief

Halve dag (- 5 u)

Halve dag (+5 u)

26€

18€

20€

 

   Sociaal tarief 2 de kind

 

de kind

Halve dag (- 5 u)

Halve dag (+ 5 u)

27€

19€

21€

 

 

 

 

Normale systeem

  

Hele dag

Halve dag (- 5 u)

Halve dag (+ 5 u)

28€

20€

22€

 

Aantal dagen

Normale systeem

Onderwijssysteem

5 dagen

537,00 €

420€

4,5 dagen

506,00 €

396 €

4 dagen

429,50 €

336 €

3,5 dagen

398,50 €

312 €

3 dagen

322,00 €

252 €

2,5 dagen

291,00 €

228 €

2 dagen

215,00 €

168 €

 

 

Sociaal tarief 2de kindje

 

Hele dag

Halve dag (- 5 u)

Halve dag (+ 5 u)

27€

19€

21€

 

Aantal dagen

Normale systeem

Onderwijssysteem

5 dagen

517,50 €

405 €

4,5 dagen

487,00 €

381 €

4 dagen

414,00 €

324 €

3,5 dagen

383,50 €

300 €

3 dagen

310,50 €

243 €

2,5 dagen

280,00 €

219 €

2 dagen

207,00 €

162 €

 

Meerlingentarief ( Enkel voor 1 kind van de twee )

 

Hele dag

Halve dag (- 5 u)

Halve dag (+ 5 u)

26€

18€

20€

   

Aantal dagen

Normale systeem

Onderwijssysteem

5 dagen

498,50 €

390 €

4,5 dagen

467,50 €

366 €

4 dagen

399,00 €

312 €

3,5 dagen

368,00 €

288 €

3 dagen

299,00 €

234 €

2,5 dagen

268,50 €

210 €

2 dagen

199,50 €

156 €

 

 

Boven 7 u aanwezigheid wordt een hele dag in rekening gebracht.

 

Indien u een contract tekent, dan behoud u de prijzen voor de ganse periode dat uw kindje aanwezig is in de opvang.

 

Indien u meerdere kindjes in de opvang hebt en u geniet van vermindering, dan wordt de goedkoopste prijs stopgezet wanneer uw eerste kind de opvang verlaat.

 

Jaarlijks in december wordt er aan elk gezin, per kind aanwezig in de opvang een factuur gemaakt van 80€, dit geldt voor verzekering, afvalkosten, Sabam, administratieve kosten. Indien uw kindje geen volledig jaar aanwezig is zal dit verrekend worden. Dit komt op een maandprijs van 6,66€ per maand.

 

Iedereen die inschrijft dient een mandaat te tekenen om zijn fakturen te kunnen innen. De ouders ontvangen maandelijks een voorschotfaktuur, dit voorschotfaktuur zal op de eerste werkdag van de maand worden aangeboden aan uw bank, tenzij anders afgesproken in het contract.

 

In de loop van de maand zal u een afrekeningsfaktuur ontvangen, dit zal worden aangeboden aan uw bank 3 dagen na ontvangst van deze faktuur.

 

Bij laattijdige betaling krijgt u een herinnering met kosten. Indien er dan binnen de maand nog niet betaald wordt, zal het dossier doorgegeven worden aan een advocaat. De advocaat- en eventuele gerechtskosten zijn ten laste van de niet-betaler.

 

Kinderen die in de overgangsperiode tussen dagopvang en kleuterschool zitten kunnen in sommige omstandigheden ’s middags opgehaald worden op de school, dit in samenspraak met de Coördinatoren. De prijzen die wij hiervoor hanteren kunnen ook opgevraagd worden.

 

Kinderen die langdurig ziek zijn en niet in het kinderdagverblijf mogen vertoeven kunnen wij ook thuis opvangen. Deze prijzen kan u ook bekomen via de coördinatoren.